Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Mô hình MVC

Cấu trúc mô hình MVC trong lập trình php cơ bản

Mô hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm và thiết kế website trong chương trình học lập trình php.
Nó giúp cho các developer tách ứng dụng của họ ra 3 thành phần khác nhau: Model, View và Controller. Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.

1. Các thành phần trong MVC

Mô hình MVC gồm 3 thành phần: Model, View và Controller.


Mô hình MVC
Mô hình MVC (Ảnh minh họa)

1.1. Model

Là thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất cơ sở dữ liệu, đối tượng mô tả dữ liệu như các class, hàm xử lý,…

1.2. View

Đảm nhận công việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất cả các đối tượng GUI như: textbox, images...Hiểu một cách đơn giản, nó là tập hợp các form hoặc các file HTML.

1.3. Controller

Giữ nhiệm vụ nhận và điều hướng các yêu cầu từ người dùng và gọi đúng những phương thức xử lý chúng... Chẳng hạn thành phần này sẽ nhận request từ url và form để thao tác trực tiếp với Model.

2. MVC hoạt động như thế nào?

Nhìn lại sơ đồ phía trên, ta thấy có mũi tên nét liền và những mũi tên nét đứt. Những mũi tên nét đứt được hình thành trên quan điểm của người dùng mà không phải là của những nhà thiết kế phần mềm thực sự. Do đó chúng ta chỉ quan tâm đến những mũi tên còn lại.
 Đây là một cách đơn giản để mô tả lại luồng sự kiện được xử lý trong MVC:

3. Ưu điểm:

Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình php cơ bản, phân tích thiết kế. Do được chia thành các thành phần độc lập nên giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì...

Ví dụ: Khi khách hàng muốn thêm chức năng cập nhật cho website của mình thì việc code cho mô hình truyền thống sẽ khó và rất rắc rối trong việc chỉnh sửa vì vậy mô hình MVC sẽ phân cấp rõ ràng từng mục làm cho việc lập trình đơn giản hơn nhiều...

4. Nhược điểm của mô hình MVC:

Đối với dự án nhỏ việc áp dụng mô hình MC gây cồng kềnh, tốn thời gian trong quá trình phát triển. Tốn thời gian trung chuyển dữ liệu của các thành phần.

Bài 3 khai báo hằng và các kiểu dữ liệu trong php

Bài 1 Hàm và cách gọi hàm

Học lập trình miễn phí

 


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET